Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR Brněnské metropolitní oblasti 21+, 12. výzva — Dobudování kapacity mateřských škol v BMO (obce v BMO se skóre 4–6, vyjma Brna) II.

Dotace na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí (může se jednat o navýšení kapacity stávající MŠ anebo vznik nové MŠ).

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 17. 4. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 2. 5. 2023, 12:00 hod.
 • Nejzazší termín pro předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO IROP: 29. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí (může se jednat o navýšení kapacity stávající MŠ anebo vznik nové MŠ);
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (aktivita podpořena pouze v souvislosti s navýšením kapacity).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč.
 • Alokace výzvy: Evropský fond pro regionální rozvoj – 100 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 42 857 142 Kč.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Pouze obce Brněnské metropolitní oblasti (BMO), které jsou součástí správního obvodu ORP Blansko, Ivančice, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov a Židlochovice.
 • Časová způsobilost výdajů: Od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2026.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru