Přeskočit na obsah

Město Brno — ITI — 68. výzva — Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů — IROP

Dotace na výstavbu a modernizaci samostatných parkovacích systémů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 5. 2020, 10:00 hod. do 9. 6. 2020, 10:00 hod.
 • Posunutí data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 01. 06. 2021, 12.00 hod. na 02. 08. 2021, 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané  dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavbu a modernizaci samostatných parkovacích systémů.

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 15 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 26 000 000 Kč
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 5 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru