Přeskočit na obsah

 Město Brno — Kreativní vouchery Brno

Dotace na podporu spolupráce jihomoravských malých a středních společností se subjekty působícími v kulturních a kreativních průmyslech v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí:

 • Až do konce listopadu se mohou hlásit kreativci, v lednu potom přijde čas registrace firem.
 • Ve lhůtě maximálně do 30.6. 2023 uzavře příjemce voucheru smlouvu s poskytovatelem služby.

Příjemci podpory:

 • Obchodní společnost (tj. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení) nebo družstvo podnikající na základě živnostenského oprávnění se sídlem nebo provozovnou zapsanou ve veřejné části obchodního či živnostenského rejstříku na území Jihomoravského kraje a spadající do kategorie malých a středních podniků1 s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy (vyhlášením výzvy je zahájení programu, kdy dochází k přihlašovaní kreativců do kreativní galerie).
 • Způsobilým žadatelem je pouze malý a střední podnik s vlastním výrobkem či službou/ potenciálem vlastního výrobku služby, tzn. žadatel předmětný produkt či službu vyvíjí/vyrábí/poskytuje. Zároveň se jedná o obchodní společnost s potenciálem mezinárodní expanze. Způsobilým žadatelem bude obchodní společnost, která řádně vyplní registraci v administrativním systému programu, ve které zodpoví otázky týkající se žadatele, produktu a projektového záměru.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kreativní vouchery podporují projekty, které díky spolupráci s profesionály z KKP povedou k uvědomění si přidané hodnoty kreativních řešení a zlepšení produktu nebo služby žadatelů směrem ke klientům.
 • Důležitým znakem podávaných projektů musí být interaktivita (společný tvůrčí proces založený na součinnosti obou stran, tzn. žadatel je v průběhu tvůrčího procesu rovněž aktivní).

Forma a výše podpory:

 • Minimální celková hodnota zakázky specifikovaná v návrhu projektu je 50 000 Kč.
 • Maximální hodnota dotace na jeden voucher je vždy 100 000 Kč.
 • Dotace poskytnutá implementační agenturou jednomu příjemci voucheru pokryje 75 % ceny realizované zakázky dle přihlášeného návrhu projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel se může v rámci jedné výzvy registrovat pouze jedenkrát. Za žadatele se pro tyto účely považuje osoba s přiděleným identifikačním číslem osoby (IČO).
 • Příjemci kreativního voucheru z minulých výzev se již nemohou o kreativní voucher znovu ucházet. Taktéž nemohou být podpořeny již probíhající spolupráce. Nevylosovaní žadatelé z předchozích výzev se mohou zapojit do další výzvy a znovu požádat o kreativní voucher, přičemž musí doplnit potřebné informace k registraci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru