Přeskočit na obsah

Město Brno — Podpora sportu – Mládežnický sport

Podpora mládežnických družstev a jednotlivců brněnských sportovních klubů účastnících se dlouhodobých nebo svazových soutěží vypisovaných jednotlivými sportovními svazy nebo zastřešujícími organizacemi typu Sokol, Orel, ASPV atd., případně jejich organizačními složkami nebo soutěží zařazených v termínové listině zastřešujících organizací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti: od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace se sídlem nebo působností na území města Brna s podmínkou členství sportovců v daném brněnském sportovním klubu a jejich registrací v příslušné zastřešující organizaci, kteří v případě účasti na soutěžích budou tento brněnský klub reprezentovat.

Typy podporovaných projektů:

 • Zabezpečení činnosti a soutěží mládežnických družstev a jednotlivců brněnských sportovních klubů, pravidelně se účastnících dlouhodobých soutěží vypisovaných jednotlivými sportovními svazy nebo zastřešující organizaci Sokol, Orel, ASPV atd. • Vytvoření kvalitních podmínek pro mládežnický sport.
 • Podpora sportovních klubů působících na území města Brna, které se zabývají sportovní činností mládeže a účastní se soutěží vypisovaných svazy, jeho organizačními složkami nebo zastřešujícími organizacemi typu Sokol, Orel, ASPV v kolektivních a individuálních sportech.
 • Podpora všech mládežnických věkových kategorií (např. přípravky, mladší žáci, starší žáci, dorostenci, junioři) a na všech výkonnostních úrovních (např. městské, okresní, krajské i republikové).
 • Vytvořit kvalitní podmínky pro sport s důrazem na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu i v budoucnosti.
 • V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů zabezpečit finanční podporu sportu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků: 110 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 15 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v době od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
 • V tomto dotačním programu je žadatel oprávněn si podat pouze jednu žádost na rok 2024, která může obsahovat více sportovních odvětví. Každé sportovní odvětví musí mít samostatný rozpočet.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru