Přeskočit na obsah

Město Brno — Podpora sportu – podpora handicapovaných sportovců

Cílem podpory je vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj sportu handicapovaných sportovců, což také přispívá k jejich společenské integraci, a zaštiťuje přípravu handicapovaných sportovců v oblasti tělovýchovy a sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace se sídlem nebo působností na území města Brna. 
  • Spolek, pobočný spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fond.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem podpory je vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj sportu handicapovaných sportovců, což také přispívá k jejich společenské integraci, a zaštiťuje přípravu handicapovaných sportovců v oblasti tělovýchovy a sportu.
 • Umožnit všem věkovým kategoriím od mládežnické po seniorskou sportovat na úrovni rekreační, výkonnostní i vrcholové.
 • Vytvořit kvalitní podmínky pro sport s důrazem na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu i v budoucnosti.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků: 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s.). Dotaci nelze poskytnout žadatelům, kteří svoji sportovní činnost provozují v rámci školních vzdělávacích programů na MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ a na aktivity, kdy nedochází k celoroční a soustavné sportovní činnosti včetně pravidelných tréninků. Dotaci nelze poskytnout příspěvkovým organizacím Statutárního města Brna zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.
 • Projekt musí být realizován v době od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru