Přeskočit na obsah

Město Brno — Podpora sportu – Podpora provozu sportovišť

Dotace na podporu sportovních klubům se sídlem nebo působností na území města Brna vč. sportovišť určených pro handicapované sportovce na zabezpečení celoročního provozu sportovních zařízení na území města Brna.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace se sídlem nebo působností na území města Brna, které zabezpečují provoz sportovních zařízení nacházející se na území města Brna pro činnost všech věkových a výkonnostních kategorií.
 • Územní působnost žadatele na území města Brna nemusí být zcela splněna u motocyklových sportů, jezdectví a golfu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zabezpečení celoročního provozu sportovních zařízení např.: sportovní areály a hřiště, haly, tělocvičny, plavecké bazény, hokejové haly, atletická dráhy aj. na území města Brna. Vytvoření kvalitních podmínek pro pravidelnou sportovní činnost dospělých sportovců.
 • Vytvoření kvalitních podmínek pro pravidelnou sportovní činnost sportovců.
 • Podpora sportovních klubů působících na území města Brna, které provozují brněnské sportovní zařízení a zajišťují tak podmínky pro sportovní činnost mladým i dospělým občanům města Brna.
 • Podpora všech věkových kategorií (např. žáci, kadeti, junioři, ženy, seniorky aj.) na všech výkonnostních úrovních (např. městské, okresní, krajské i republikové).
 • Vytvořit kvalitní podmínky pro sport s důrazem na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu i v budoucnosti.
 • V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů zabezpečit finanční podporu sportu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků: 60 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 3 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout žadatelům, kteří svoji sportovní činnost provozují v rámci školních vzdělávacích programů na MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ a na aktivity, kdy nedochází k celoroční a soustavné sportovní činnosti vč. pravidelných tréninků. Dotaci nelze poskytnout příspěvkovým organizacím Statutární města Brna zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi. Žadateli, u kterého vůbec nedochází k celoroční, soustavné, pravidelné a cílené tréninkové činnosti směřující k účasti na sportovních soutěžích.
 • Období, ve kterém lze dotaci využít a kdy musí vzniknout a být uhrazeny uznatelné náklady, je od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru