Přeskočit na obsah

Město Brno — Podpora sportu – Pravidelná sportovní činnost dospělých

Účelem programu je podpora dospělých sportovců a družstev brněnských sportovních klubů, která je směřována na zabezpečení pravidelné sportovní činnosti a soutěží dospělých (tj. sportovci nad 18 let), včetně pořádání sportovních akcí malého rozsahu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti: od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace se sídlem nebo působností na území města Brna s podmínkou členství sportovců v daném brněnském sportovním klubu a jejich registrací v příslušném sportovním svazu, kteří v případě účasti na soutěžích budou tento brněnský klub reprezentovat.

Typy podporovaných projektů:

 • Zabezpečení pravidelné činnosti a soutěží dospělých brněnských registrovaných družstev a jednotlivců brněnských sportovních klubů, pravidelně se účastnících dlouhodobých soutěží vypisovaných jednotlivými sportovními svazy nebo zastřešující organizaci Sokol, Orel, ASPV atd.
 • Vytvoření kvalitních podmínek pro pravidelnou sportovní činnost dospělých sportovců.
 • Podpora sportovních klubů působících na území města Brna, které se zabývají pravidelnou sportovní činností dospělých a účastní se soutěží vypisovaných svazy, jeho organizačními složkami nebo zastřešujícími organizacemi typu Sokol, Orel, ASPV.
 • Podpora všech dospělých věkových kategorií (např. muži, senioři, ženy, seniorky) na všech výkonnostních úrovních (např. městské, okresní, krajské i republikové).
 • Vytvořit kvalitní podmínky pro sport s důrazem na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu i v budoucnosti.
 • V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů zabezpečit finanční podporu sportu.

Forma a výše podpory:

 • Objem finančních prostředků: 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Na členy starší 18 let, na které je podána žádost o dotaci v tomto dotačním programu, nelze již žádat v programu vrcholový sport a v mládežnickém sportu.
 • Minimální počet 10 dospělých sportovců účastnících se soutěží nebude platit pro motocyklové sporty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru