Přeskočit na obsah

Město Brno — Podpora sportu pro rok 2022 – Podpora provozu sportovišť

Dotace na podporu sportovních klubům se sídlem nebo působností na území města Brna vč. sportovišť určených pro handicapované sportovce na zabezpečení celoročního provozu sportovních zařízení na území města Brna.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace se sídlem nebo působností na území města Brna, které zabezpečují provoz sportovních zařízení nacházející se na území města Brna pro činnost všech věkových a výkonnostních kategorií.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zabezpečení celoročního provozu sportovních zařízení např.: sportovní areály a hřiště, haly, tělocvičny, plavecké bazény, hokejové haly, atletická dráhy aj. na území města Brna. Vytvoření kvalitních podmínek pro pravidelnou sportovní činnost dospělých sportovců.
 • Vytvoření kvalitních podmínek pro pravidelnou sportovní činnost sportovců.
 • Podpora sportovních klubů působících na území města Brna, které provozují brněnské sportovní zařízení a zajišťují tak podmínky pro sportovní činnost mladým i dospělým občanům města Brna.
 • Podpora všech věkových kategorií (např. žáci, kadeti, junioři, ženy, seniorky aj.) na všech výkonnostních úrovních (např. městské, okresní, krajské i republikové).
 • Vytvořit kvalitní podmínky pro sport s důrazem na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu i v budoucnosti.
 • V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů zabezpečit finanční podporu sportu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků: 30 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V případě provozování sportoviště na školním hřišti nebo ve školním areálu, musí být splněna podmínka zabezpečení přístupu veřejnosti.
 • Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s.).
 • Dotaci nelze poskytnout žadatelům, kteří svoji sportovní činnost provozují v rámci školních vzdělávacích programů na MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ a na aktivity kdy nedochází k celoroční a soustavné sportovní činnosti vč. pravidelných tréninků.
 • Dotaci nelze poskytnout příspěvkovým organizacím Statutární města Brna zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru