Přeskočit na obsah

Město Brno — Program II – Aktivity v sociální oblasti

Dotace na podporu aktivit a projektů navazující na sociální služby, které představují významný přínos pro cílovou skupinu (zejména osoby se zdravotním postižením, osoby s duševním onemocněním, osoby s chronickým nebo závažným onemocněním, pečující osoby a pozůstalí, pěstouni a jejich rodiny, osvojitelé, senioři, děti a mladí dospělí v ohrožení, dospívající a mladí dospělí opouštějící ústavní výchovu a pěstounskou péči, sociálně vyloučené osoby nebo osoby sociálním vyloučením ohrožení, lidé v krizi, osoby ohrožené domácím nebo sexuálním násilím, žáci a učitelé ZŠ, SŠ a VŠ, dobrovolníci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby a fyzické osoby působící ve městě Brně, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují v souladu s účelem programu.
  • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, evidované církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je podpora aktivit a projektů v sociální oblasti, které vhodným způsobem navazují nebo doplňují sociální služby. Mezi aktivity navazující na sociální oblast patří:
  • dobrovolnická činnost – dobrovolnická centra s akreditací Ministerstvem vnitra na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
  • doprava klientů sociálních služeb,
  • terapeutické činnosti (vč. podpory pozůstalých),
  • volnočasové aktivity (vč. pobytových akcí),
  • spolková činnost,
  • aktivity na sociálně-zdravotním pomezí (např. pacientské organizace)
  • aktivity v oblasti sociálně právní ochrany dětí,
  • aktivity pro osoby sociálně vyloučené/sociálním vyloučením ohrožené,
  • aktivity směřující na podporu neformálně pečujících,
  • preventivní aktivity a osvěta.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu dotačního Programu II činí cca 8 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 40 tis. Kč, 
 • maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu v období: 1. 1. 2024 — 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru