Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Brno – Program na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích

editor-12-113-cs_1
Share Button

Dotace na aktivity k oživení ploch veřejné zeleně jsou poskytovány na jednotlivé projekty se zaměřením na podporu využití nábřeží řek, vnitrobloků a dalších ploch zeleně přilehlých ke stavbám domovního charakteru, nacházejících se na území města Brna za účelem setkávání širších skupin lidí umožňující posílení komunitního života a vztahu obyvatel k městské zeleni a přírodě. Cílem je rovněž podpora aktivních lidí, kteří se z vlastní iniciativy snaží rozvíjet okolní prostředí veřejné zeleně, vztah lidí k tomuto prostředí a ke svému sousedství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické i fyzické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.
  • Vlastníci bytových domů – společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva apod..
  • Vlastníci budov veřejné vybavenosti (budovy pro školství, vzdělávání, sociální nebo zdravotnickou péči).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je poskytována na projekty zvyšující množství zeleně a množství ploch a opatření umožňujících zasakování srážkové vody.
 • Preferována jsou opatření, která přináší zvětšení listové plochy v místě (např. výsadba stromů, popř. keřů či popínavé zeleně).
 • Opatření přinášející zvětšení rozlohy ploch s nezpevněným povrchem (např. květinové záhony, produkční záhony, trávníky nebo zatravňovací dlaždice). Podporováno je též zavedení či posílení systému hospodaření se srážkovou vodou směřující ke snížení spotřeby pitné vody pro zálivku.
 • Podporováno je zřizování opatření posilujících zasakování srážkové vody (zasakovací průlehy, rýhy apod.).
 • Součástí projektu může být i nákup drobného mobiliáře (lavička, krmítko pro ptáky, herní prvky pro děti), úprava či zbudování drobné infrastruktury (např. pískoviště), náklady na tyto položky však mohou tvořit maximálně 10% požadované částky.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na pozemku (či skupině pozemků) přiléhajícím k bytovému domu nebo budově pro veřejnou vybavenost. Příjemce dotace musí projekt realizovat na území statutárního města Brna.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>