Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Brno – Program na podporu projektů ekologické výchovy

shutterstock_155208767.jpg
Share Button

Dotace na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně jsou poskytovány na jednotlivé projekty se zaměřením na ekologickou výchovu ve vztahu ke kvalitě životního prostředí ve městě Brně a dále pak na projekty zaměřené na formování vztahu dětí a dospělých občanů k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické i fyzické osoby se sídlem nebo působnosti na území města Brna.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty se zaměřením na ekologickou výchovu ve vztahu ke kvalitě životního prostředí ve městě Brně a dále pak na projekty zaměřené na formování vztahu dětí a dospělých občanů k ochraně a tvorbě životního prostředí. Z tohoto pohledu jsou podporovány činnosti zájmových kroužků, spolků a jiných obdobných skupin kladoucích při svojí činnosti důraz na udržitelnost životního prostředí a rovněž jednorázové projekty naplňující svým obsahem stanovené téma dotačního programu pro rok 2022.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o poskytnutí dotace v témže kalendářním roce.
  • Projekty podpořené z dotačního programu lze realizovat i mimo území města Brna, avšak nesmí se jednat o projekty, konané v zahraničí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>