Přeskočit na obsah

Město Brno — Program na podporu projektů ekologické výchovy

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty se zaměřením na ekologickou výchovu ve vztahu ke kvalitě životního prostředí ve městě Brně a dále pak na projekty zaměřené na formování vztahu dětí a dospělých občanů k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem nebo působnosti na území města Brna.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je podpora projektů sledujících osvětovou činnost na poli environmentální výchovy všech občanů statutárního města Brna. Dotace pro rok 2024 slouží na podporu projektů ekologické výchovy a osvětové činnosti v oblasti zvýšení povědomí společnosti o předcházení vzniku odpadu.
 • Důvodem požadavku na toto téma je velké znečišťování životního prostředí, způsobené například používáním jednorázových obalů, nadprodukcí potravin a s tím spojené vytváření velkého množství odpadu či nešetrného zacházení se zdroji a energiemi. Zmírnit tyto negativní dopady lze díky udržitelnému a ekologickému chování či lokálnímu zaměření například těmito nástroji: 
  • Předcházení vzniku odpadu.
  • Snížení množství obalů nutných pro přepravu a uskladňování potravin.
  • RE-USE.
  • SWAP – výměna věcí, které nepotřebuji s jinými lidmi.
  • Důsledná a správná recyklace většího množství materiálů a surovin (plasty, gastroodopad, bioodpad, papír, sklo aj.).
  • Bezobalové hospodářství.
  • Kompostování.
  • Burzy či tzv. bleší trhy.
  • Sdílení informací, environmentální výchova a osvěta.
  • Podpora úklidových akcí v oblasti litteringu, jako např. „Ukliďme Česko“.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků: 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o poskytnutí dotace v témže kalendářním roce.
 • Projekty podpořené z dotačního programu lze realizovat i mimo území města Brna, avšak nesmí se jednat o projekty, konané v zahraničí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru