Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Brno – Program Podpory sportu – podpora provozu sportovišť a pravidelné sportovní činnosti dospělých 2. kolo

Share Button

Dotace na zabezpečení celoročního provozu sportovních zařízení např.: sportovní areály a hřiště, haly, tělocvičny, plavecké bazény, hokejové haly, atletická dráhy na území města Brna. Dále na pravidelnou sportovní činnost a soutěže dospělých brněnských sportovců.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádosti: od 9. 6. 2021 do 30. 6. 2021

Příjemci podpory:

  • Okruh A: Sportovní organizace s působností na území města Brna, které zabezpečují provoz sportovních zařízení nacházející se na území města Brna pro činnost všech věkových a výkonnostních kategorií.
  • Okruh B: Sportovní organizace se sídlem nebo působností na území města Brna s podmínkou členství sportovců v daném sportovním klubu, kteří v případě účasti na soutěžích budou tento brněnský klub reprezentovat. V tomto dotačním programu si bude moci podat žádost sportovní organizace, která má minimální 20 aktivních členů starších 18 let, kteří jsou registrováni v příslušné sportovní organizaci a účastní se soutěží pořádaných zastřešující organizací nebo jejich organizačními složkami nebo organizacemi typu např. Sokol, Orel, ASPV. V případě individuálních sportů, je třeba doložit účast alespoň v jedné soutěži pořádané příslušnými zastřešujícími organizacemi. V případě kolektivních sportů, je třeba doložit účast alespoň jednoho družstva v soutěžích pořádaných příslušnými zastřešujícími organizacemi. Minimální počet 20 dospělých brněnských sportovců účastnících se soutěží nebude platit pro motoristické sporty.

Typy podporovaných projektů:

  • Okruh A: Podpora je směřována sportovním klubům působícím na území města Brna (dále viz. okruh žadatelů) na zabezpečení provozu sportovních zařízení (vyjma školních hřišť) na území města Brna. O provozní náklady se jedná v případě, že je klub vlastníkem sportoviště nebo hradí provozní náklady na základě nájemní smlouvy. Do provozních nákladů je zahrnuta: el. energie, voda, plyn a jiná média, svoz odpadu, revize, vč. neinvestiční údržby a opravy sportovišť, dále úhrada nákladů spojených s činností správce sportovních areálů provozovaných žadatelem. Sportovním zařízením se pro potřeby programu rozumí sportovní zařízení dle § 2 odst. 5 zákona o podpoře sportu, tj. objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu, které je provozuschopné a pro provozování sportu využívané. Není možné žádat na provoz sportovišť komerčního typu, např. posilovny, fitness, sauny a podobná sportovní zařízení.
  • Okruh B: Podpora je směřována na zabezpečení pravidelné sportovní činnosti a soutěží dospělých (tj. sportovci nad 18 let, pokud se nejedná o juniorskou kategorii vypisovanou příslušným sportovním svazem).

Forma a výše podpory:

  • Objem finančních prostředků: 2 525 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt: 5 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • V okruhu A a B je možné si podat pouze jednu žádost na rok 2021, která může obsahovat jednu žádost na provoz a jednu žádost na činnost dospělých.
  • V případě, že si žadatel o dotaci podal již žádost ve výzvě na tento program v termínu od 1. 10. – 30. 10. 2020 a Zastupitelstvo města Brna žadateli dotaci neschválilo, nelze si žádost opětovně podat v 2. kole. Žadatelé, kterým byla dotace Zastupitelstvem města Brna schválena v 1. kole si nemohou opětovně podat žádost ve 2. kole.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>