Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Broumov – Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova určených na provoz spolků

hockey-2274221__340
Share Button

Dotace je určena na provoz spolků, které vyvíjejí na území Města Broumova veřejně prospěšnou činnost, především v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

Příjemci podpory:

  • Spolek či jiná právnická osoba, příp. její organizační jednotka, který vyvíjí na území Města Broumova veřejně prospěšnou činnost, např. v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit dětí, mládeže a dospělých, vyjma příspěvkových organizací Města Broumov.
  • Žadatel musí mít sídlo nebo působit na území města Broumova.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora subjektům vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území Města Broumova či ve prospěch občanů města.
  • Jedná se zpravidla o pravidelnou zájmovou činnost a aktivity konané na území Města Broumova.
  • Dotace je určena na provoz spolků, které vyvíjejí na území Města Broumova veřejně prospěšnou činnost, především v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit.

Forma a výše podpory:

  • Objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu tohoto programu je 300 000 Kč.
  • Dotace může být poskytnuta nejvýše na jeden projekt jednoho žadatele.
  • Maximální výše dotace je 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na návrh Komise pro poskytování dotací Rada města. U individuálních žádostí o dotace, jejichž výše přesahuje částku 30 000 Kč, rozhoduje o jejich schválení a o poskytnutí dotace Rada města; Zastupitelstvo města rozhoduje o poskytnutí dotace pouze tehdy, přesahuje-li částka navrhovaná Radou města 50 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>