Přeskočit na obsah

Město Broumov – Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova

Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou činnost, především v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby i právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací Města Broumov.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posláním tohoto programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova je podpora veřejně prospěšných projektů na území Města Broumova či ve prospěch občanů města.
 • Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou činnost, především v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu tohoto programu je 300.000 Kč. Peněžní prostředky schválilo Zastupitelstvo města Broumov v rámci rozpočtu města pro rok 2022.
 • Maximální výše jednotlivé požadované dotace je 30 000 Kč a nesmí přesáhnout procentuální rozložení celkových nákladů na uskutečnění projektu, stanovené v níže uvedené tabulce.
 • Stanovení spoluúčasti žadatele o dotaci: 
  • Sídlo, bydliště žadatele v Broumově + místo realizace projektu Broumov — Max. výše dotace 80 %.
  • Sídlo, bydliště žadatele v Broumově + místo realizace projektu mimo město Broumov — Max. výše dotace 60 %.
  • Sídlo, bydliště žadatele mimo Broumov + místo realizace v Broumově — Max. výše dotace 60 %.
  • Sídlo, bydliště žadatele mimo Broumov + místo realizace projektu mimo město Broumov — Max. výše dotace 40 %.

Specifika a omezení:

 • V rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk a nesmí být ani fakticky realizován.
 • Příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu spočívající ve zveřejnění informace, že dotaci na projekt poskytlo město.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru