Přeskočit na obsah

Město Bystřice nad Pernštejnem — Grantový program — Obnova fasád na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem 

Dotace je účelově určena na investiční výdaje související s obnovou fasád nemovitostí včetně výplní otvorů na Masarykově náměstí provedené v roce 2023.

Příjem žádostí:

 • Termín podávání žádostí je  průběžně po celý rok 2023 do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou právnické a fyzické osoby, které vlastní nemovitost na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je účelově určena na investiční výdaje související s obnovou fasád nemovitostí včetně výplní otvorů na Masarykově náměstí provedené v roce 2023, a to pouze na fasády nacházející se na uličním průčelí nemovitosti nebo na jinak z veřejných míst pohledově exponovaných plochách. Dotaci nelze poskytnout žadateli, který nemá vypořádané jakékoli finanční závazky vůči městu Bystřice nad Pernštejnem.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků pro rok 2023 je 100 000 Kč. 
 • Částka, kterou může žadatel o dotaci obdržet je 30 % z uznaných nákladů, maximálně však 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O dotaci nelze žádat na výdaje související s:
  • a. vyplnění otvorů fasád plastovými okny či dveřmi,
  • b. pořízení tepelné izolace fasády (v případě, že bude objekt zateplen, lze žádat o dotaci na nejsvrchnější vrstvy fasády tj. probarvené omítky, fasádní nátěry popř. obklady),
  • c. o dotaci nelze požádat pouze na výměnu oken (výměna oken musí být vždy spojena s obnovou fasády),
  • d. v případě, že objekt má vyměněná okna, nebo jsou okna stále v zachovalém popřípadě původním stavu lze žádat o dotaci pouze na obnovu fasády.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru