Přeskočit na obsah

Město Bystřice nad Pernštejnem — Kultura a společenský život

Dotace na podporu spolufinancování kulturních akcí se zaměřením na kulturu a umění — divadelní tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další společenské aktivity.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 20. 5. do 31. 5. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzická, právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1. Rozšíření stávající nabídky kulturních a společenských aktivit a zvýšení počtu osob využívajících této nabídky.
  • 2. Udržení a rozvoj kulturních tradic.
  • 3. Využití kultury jako prostředku rozvoje osobnosti člověka, zvýšení kvality sociálního prostředí.
  • 4. Propagace města Bystřice nad Pernštejnem.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro 2. kolo pro rok 2024 je 170 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 20 000 Kč, pokud Rada města neurčí jinak.
  • Minimálně 15 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu musí být zabezpečeno z vlastních zdrojů příjemce příspěvku.

Specifika a omezení:

  • Žádost lze podat pouze na projekt v oblasti kultury a společenského života realizovaný v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru