Přeskočit na obsah

Město Černovice — Dotační program na podporu činnosti s mládeží 

Program má za cíl posílit organizované a pravidelné aktivity s mládeží ve městě Černovice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 3. 2023 do 4. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, NNO, spolky a osoby, které se pravidelně věnují činnosti s mládeží – tedy mají alespoň 30 schůzek ročně s minimální frekvencí činnosti 1x týdně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity musí být zaměřené na děti a mládež do 18 let věku, pokud se žadatel věnuje i jiné činnosti, podporu může čerpat jen na tu část aktivit věnovaných dětem do 18 let.
 • Schůzky se musí konat ve většině případů v Černovicích a podíl dětí z Černovic ku celkovému počtu dětí, pravidelně navštěvujících tyto aktivity, musí být minimálně 75%.
 • Program má za cíl posílit organizované a pravidelné aktivity s mládeží ve městě Černovice.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek na úhrad nájmů v obecních nebo jiných prostorách: maximálně 15 000 Kč.
 • Příspěvek na startovné a rozhodčí: 4 000 Kč jednorázově.
 • Příspěvek na žáka na rok podle rozsahu soutěže, které se klub účastní: 
  • Dojezdy po celé ČR — 2 000 Kč /žák/rok.
  • Dojezdy cca v rozsahu kraje — 750 Kč /žák/rok.
  • Dojezdy cca v rozsahu okresu — 500 Kč/žák/rok.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je při čerpání podpory povinen dodržet tyto podmínky:
  • Nejpozději do 31. 12. 2023 doloží vyúčtování, jak bylo s poskytnutou podporou naloženo.
  • Informovat město Černovice s alespoň týdenním předstihem na akci, určenou pro veřejnost. Upoutávka na akci bude zveřejněna na webu a Facebookovém profilu města.
  • Minimálně 1x ročně zveřejnit o aktivitě článek ve Zpravodaji města Černovice včetně fotografií.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru