Přeskočit na obsah

Město Červený Kostelec — Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů

Účelem poskytování dotací je finanční podpora aktivit žadatele, které jsou v zájmu města a občanů města Červený Kostelec.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
 • A. Celoroční činnost od 1. 12. 2023 do 15. 1. 2024.
 • B. Projekty – akce. 
  • a) Lhůta pro podávání žádostí o dotace v první výzvě je stanovena od 1. 12. 2023 do 16. 1. 2024.
   b) Lhůta pro podávání žádostí o dotace ve druhé výzvě je stanovena od 2. 5. 2024 do 31. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žádat o dotaci mohou fyzické i právnické osoby se sídlem, nebo působností v Červeném Kostelci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora veřejně prospěšných občanských aktivit, podpora projektů jako jsou celoroční činnosti organizací a spolků, podpora organizace a realizace akcí, které slouží k uspokojování kulturních, sportovních a volnočasových potřeb občanů města Červený Kostelec a to zejména dětí a mládeže v následujících oblastech.
 • Oblasti podpory:
  • kultura, zájmová a volnočasová činnost (spolková činnost v oblasti kultury, zájmové činnosti a trávení volného času, kulturní akce, výstavy, přehlídky, akce zaměřené na menšinové žánry a alternativní kulturu, vzdělávací akce, přednášky a semináře zaměřené na Červený Kostelec, aktivity vedoucí k popularizaci kulturního dědictví Červeného Kostelce, vydavatelská a publikační činnost zaměřená na Červený Kostelec, jiné veřejně prospěšné aktivity v oblasti kultury a zájmové volnočasové činnosti),
  • tělovýchova a sport (spolková činnost v oblasti sportu a tělovýchovy, činnosti, projekty a akce reprezentující město Červený Kostelec, publikační činnost při významných výročích spolků a jiné veřejně prospěšné aktivity v oblasti sportu),
  • sociální oblast (sociální a zdravotní služby, péče o staré a zdravotně postižené občany, prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality, projekty na podporu rodin a jiné veřejně prospěšné aktivity v sociální oblasti),
  • životní prostředí (aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí a informovanosti občanů, školení, přednášky a edukační činnost v oblasti ochrany životního prostředí a jiné veřejně prospěšné aktivity v oblasti životního prostředí),
  • požární ochrana (protipožární prevence, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, přednášky, školení této oblasti a jiné veřejně prospěšné aktivity v oblasti požární ochrany.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu tohoto programu činí celkem 4 500 000 Kč.
 • A. celoroční činnosti: 3 800 000 Kč. 
  • dotace na celoroční činnost může tvořit maximálně 60 % celkových nákladů za podporované období.
 • B. projekty – akce: 700 000 Kč 
  • a) pro první výzvu: 400 000 Kč,
  • b) pro druhou výzvu: 300 000 Kč.
  • Projekty akce — dotace na konkrétní projekt – akci může tvořit max. 75 % celkových nákladů za podporovanou akci. Maximální výše dotace pak na 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Termíny pořádané akce, spolu se základními informacemi o akci podpořené v rámci tohoto programu dotací města, příjemce poskytne nejpozději 1 měsíc před konáním dané akce v elektronické podobě včetně případné grafické podoby plakátu a pozvánky, za účelem propagace, zasláním na emailovou adresu zpravodaj@mestock.cz (adresa redakce Červenokosteleckého zpravodaje). Pořadatel akce také tímto aktem vyjadřuje souhlas se zveřejněním na webových stránkách města a v tištěném zpravodaji.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru