Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Česká Lípa – Dotační program na podporu zdravotních služeb

computer-1149148__340
Share Button

Cílem dotačního programu je zajištění co nejlepší dostupnosti primární zdravotnické péče pro všechny občany města Česká Lípa.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 03. 2022 do 30. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická i právnická osoba, která plánuje poskytovat zdravotní služby v některém z těchto oborů:
  • všeobecné praktické lékařství pro dospělé, všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, praktické zubní lékařství, oftalmologie, revmatologie, vnitřní lékařství, psychiatrie, dětská psychiatrie, gynekologie a porodnictví, cévní chirurgie, dermatovenerologie, ortopedie, dětská psychologie, dospělá psychologie, endokrinologie, ortodoncie na území města Česká Lípa.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je zajištění co nejlepší dostupnosti primární zdravotnické péče pro všechny občany města Česká Lípa.
 • Dotaci lze poskytnout ke krytí nezbytně nutných nákladů žadatele spojených se zřízením nové lékařské praxe nebo převzetí stávající praxe na území města Česká Lípa, které prokazatelně vznikly v roce, kdy byla dotace žadateli přiznána, a které byly uvedeny a zdůvodněny v žádosti.

Forma a výše podpory:

 • Schválený finanční objem dotačního programu na podporu zdravotních služeb činí v rozpočtu poskytovatele 1 500 000 Kč.
 • Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 80 % způsobilých nákladů žadatele, nejvýše však do výše 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb musí být 20 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby, pokud to vyžaduje zdravotní služba v daném oboru.
 • Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem Česká Lípa, dále politické strany a politická hnutí, stát, státní organizace a organizační složky státu.
 • Žadatel může podat 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>