Přeskočit na obsah

Město Česká Lípa — Dotační program pro oblast cestovního ruchu

Dotace na podporu cestovního ruchu je poskytována na projekty propagující město Česká Lípa a českolipský region (projekty jsou míněny kulturní, sportovní a jiné akce, přímo aktivizující incomingovou turistiku do regionu).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 03. 2022 do 22. 03. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být fyzická podnikající osoba či právnická osoba, nezisková organizace, spolek či sdružení, jehož projekt, jehož cílem je zvýšení incomingové turistiky do České Lípy, je realizován na území města Česká Lípa vč. jeho částí nebo na území českolipského regionu.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace na podporu cestovního ruchu je poskytována na projekty propagující město Česká Lípa a českolipský region (projekty jsou míněny kulturní, sportovní a jiné akce, přímo aktivizující incomingovou turistiku do regionu).
  • Cílem je zvýšit atraktivitu České Lípy pro české i zahraniční turisty a motivovat je touto nabídkou k tomu, aby strávili v České Lípě jeden a více dnů. Prodloužení doby pobytu návštěvníků města a s tím související růst tržeb poskytovatelů služeb v cestovním ruchu má zásadní význam pro zvyšování ekonomického rozvoje města a v konečném důsledku pro zvyšování kvality života obyvatel města.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti cestovního ruchu činí v rozpočtu poskytovatele 200 000 Kč.
  • Spoluúčast žadatele činí min. 20 % z poskytované dotace.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem nemůže být právnická nebo fyzická podnikající osoba provozující kulturní zařízení v majetku poskytovatele (kulturní dům, kino, divadlo) a příspěvkové organizace zřizované městem Česká Lípa, z jehož rozpočtu je organizaci poskytován příspěvek na celoroční výdaje spojené s hlavními činnostmi v oblasti kultury a cestovního ruchu uvedenými ve zřizovací listině.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru