Přeskočit na obsah

Město Česká Lípa — Dotační program pro oblast kultury

Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti pro právnická osoby neziskového charakteru se sídlem na území města Česká Lípa, která zajišťují a provádí kulturně společenskou činnost na území města Česká Lípa.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 03. 2022 do 22. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci na podporu celoroční kulturní činnosti může být právnická osoba neziskového charakteru se sídlem na území města Česká Lípa, která zajišťuje a provádí kulturně společenskou činnost na území města Česká Lípa vč. jeho částí a pro občany České Lípy celoročně.
 • Žadatelem o dotaci na realizaci kulturní akce může být fyzická podnikající osoba či právnická osoba pořádající kulturní akci na území města Česká Lípa vč. jeho částí.

Typy podporovaných projektů:

 • Pomocí tohoto programu město podpoří činnost kulturních organizací, které působí na území města a tím umožní, nejenom obyvatelům České Lípy, vyžití v různých kulturních odvětvích. Dále pak poskytovatel tímto programem podpoří organizátory, kteří na území města Česká Lípa uspořádají kulturní akci přínosnou pro jeho obyvatele i případné návštěvníky, a organizátory mezinárodních akcí, které městu Česká Lípa zajistí významnou propagaci na území České republiky i za jejími hranicemi.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti kultury činí v rozpočtu poskytovatele 1 750 000 Kč.
 • Příspěvek může být poskytnut žadateli ve dvou kategoriích: 
  • a) Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti – finanční objem 1 350 000 Kč,
  • b) Dotace na realizaci kulturní akce na území města Česká Lípa – finanční objem 400 000 Kč.
 • Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 
  • Maximální výše jednotlivé dotace je stanovena na 250 000 Kč.
 • Dotace na realizaci kulturní akce na území města Česká Lípa 
  • Maximální výše jednotlivé dotace je stanovena na 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemohou být provozovatelé kulturních zařízení v majetku poskytovatele (kulturní dům, kino, divadlo) a příspěvkové organizace.
 • Žadatel může podat pouze 1 žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru