Přeskočit na obsah

Město Česká Lípa — Dotační program pro oblast prevence kriminality

Dotace na prevenci kriminality, rizikových jevů a sociálně patologických jevů může získat právnická osoba, fyzická osoba, nezisková organizace, spolek, se sídlem, pobočkou v České Lípě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné překládat od 08. 03. 2022 do 22. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • V případě podpory celoroční činnosti může být žadatelem právnická osoba, nezisková organizace, spolek, se sídlem, pobočkou v České Lípě.
 • V případě podpory jednorázových aktivit a projektů může být žadatelem podnikající fyzická osoba, nebo právnická osoba se sídlem v České Lípě, jehož projekt nebo akce jsou realizovány na území města Česká Lípa a pro občany České Lípy.

Typy podporovaných projektů:

 • a. Projekty — dlouhodobé/celoroční činnost (realizace v rámci více kalendářních období).
 • b. Projekty — jednorázové/akce (realizace v rámci roku 2022).
 • Výdaje lze použít zejména: 
  • a. na výdaje projektů spojených s řešením prevence kriminality na místní úrovni,
  • b. na výdaje specifických projektů, prevence kriminálně rizikových jevů, směřujících k dotváření a zkvalitnění systému prevence kriminality mezi orgány veřejné správy, Policií ČR, městskou policií a nestátními neziskovými organizacemi,
  • c. na výdaje spojené s řešením problematiky sociálně patologických jevů. Dotace budou přednostně poskytovány žadatelům, kteří se zabývají prevencí kriminality celoročně.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše jednotlivé dotace je stanovena na 70 000 Kč.
 • Podmínkou poskytnutí dotace je finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20 % z poskytnuté dotace.
 • Na vlastní podíl žadatele nelze použít prostředků z jiných zdrojů města Česká Lípa.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace zřizovaná poskytovatelem a jiným subjektem.
 • Žadatel může podat do každé kategorie pouze 1 žádost.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru