Přeskočit na obsah

Město Česká Lípa — Dotační program pro oblast sociální

Dotace na podporu činností a aktivit v sociální oblasti realizovaných na území města nebo pro občany města Česká Lípa. Je systémem podpory subjektům i aktivním občanům, kteří chtějí přispět ke zlepšení života občanů města Česká Lípa.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 03. 2022 do 22. 03. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba s trvalým pobytem ve správním obvodu města Česká Lípa či právnická osoba se sídlem ve správním obvodu města Česká Lípa.
  • Žadatelem může být i fyzická či právnická osoba, nezisková organizace, spolek či sdružení, jehož projekt, aktivita nebo činnost je realizována na území města Česká Lípa vč. jeho částí a pro občany České Lípy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem programu je zvyšování kvality spolkového života ve městě, rozšiřování nabídky aktivit pro občany, zejména aktivit vedoucích k zamezení nebo snížení sociálního vyloučení všech cílových skupin (senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi), aktivit vedoucích ke zlepšení kvality života obyvatel města, dále na sociální a zdravotní preventivní programy, oblast dobrovolnictví apod.

Forma a výše podpory:

  • Schválený finanční objem dotačního programu pro oblast sociální činí v rozpočtu poskytovatele 1 100 000 Kč.
  • Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí konkrétním žadatelům na vybrané činnosti a akce včetně přesného určení účelu použití dotace schvaluje Zastupitelstvo města Česká Lípa.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat 1 žádost na zajištění celoroční činnosti a zároveň zvlášť max. 2 žádosti na jednotlivé jednorázové akce nebo projekty s vyčíslením nákladů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru