Přeskočit na obsah

Město Česká Lípa — Dotační program pro oblast vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých

Dotace na podporu rozvoje znalostí a vědomostí, schopností a kompetencí dospělých ve věku od 60 let.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 3. 2022 do 22. 3. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být právnická osoba (vyjma příspěvkové organizace) nebo fyzická osoba. Žadatel musí mít sídlo nebo adresu trvalého pobytu na území města Česká Lípa. Žadatelem může být i právnická nebo fyzická osoba dle věty první, která nemá sídlo nebo adresu trvalého pobytu na území města Česká Lípa, pokud realizuje aktivitu na území města Česká Lípa.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora aktivit zaměřených na rozvíjení manuálních a technických dovedností včetně práce s výpočetní technikou, rozvíjení jazykových a jiných znalostí, na prevenci krizových situací, na podporu zdravého životního stylu.
  • Za způsobilé jsou považovány náklady na propagaci, cestovné, nájemné prostor a vybavení, honoráře lektorů, zajištění technických a materiálních potřeb a služeb včetně odměny organizátora. Zdravotní potřeby (roušky, respirátory, dezinfekce, antigenní testy) pouze v době pandemického stavu vyhlášeného v ČR.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých, činí v rozpočtu poskytovatele 100 000 Kč.
  • Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí konkrétním žadatelům na danou aktivitu včetně přesného určení účelu použití dotace schvaluje Zastupitelstvo města Česká Lípa.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat pouze 1 žádost.
  • O žádosti rozhodne Zastupitelstvo města Česká Lípa nejpozději do 90 dnů od ukončení podávání žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru