Přeskočit na obsah

Město Česká Lípa — Dotační program v oblasti vzdělávání, podoblast rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež

Dotace na účely spojené s činností či realizací akcí podporujících rozvoj znalostí a vědomostí, schopností, talentu a sociálního cítění dětí a mládeže.

Příjem žádosti:

  • Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 8. 3. 2022 do 22. 3. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba se sídlem na území města Česká Lípa vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, vyjma příspěvkových organizací, nebo právnická osoba, jejíž stěžejní činností je organizace činnosti a akcí pro děti a mládež, nebo právnická osoba, která uspořádá pro děti a mládež kvalitní akci vzdělávacího charakteru na území města Česká Lípa, vyjma příspěvkových organizací.
  • Žadatelem může být i právnická osoba dle věty první, která nemá sídlo na území města Česká Lípa, pokud realizuje činnost nebo akci na území města Česká Lípa.

Typy podporovaných projektů:

  • Za způsobilé jsou považovány náklady na materiální zajištění podpořené činnosti či akce, na propagaci, cestovné, ubytování, nájemné, honoráře účinkujících, zajištění technických požadavků a služeb. Zdravotní potřeby (roušky, respirátory, dezinfekce, antigenní testy) pouze v době pandemického stavu vyhlášeného v ČR.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti vzdělávání, podoblast rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež činí v rozpočtu poskytovatele 300 000 Kč.
  • Spoluúčast žadatele činí 20 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat 1 žádost na celoroční činnost a 1 žádost na organizaci akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru