Přeskočit na obsah

Město Česká Lípa — dotační program v oblasti životního prostředí

Dotace je určena pro žadatele na celoroční činnost nebo na jednorázovou akci s realizací v roce 2022 zaměřenou na oblast životního prostředí na území města České Lípy a jeho území. 

Příjem žádostí:

 • Předpokládaný termín pro podávání žádostí je stanoven od 8. března do 22. března 2022. 

Příjemci podpory:

 • a) Nepodnikající fyzická osoba s trvalým pobytem na území města Česká Lípa vč. jeho částí, jejíž činnost je realizována na území města Česká Lípa vč. jeho částí,
 • b) podnikající fyzická osoba, právnická osoba, nezisková organizace, spolek či sdružení se sídlem či pobočkou na území města Česká Lípa vč. jeho částí a jehož činnost je realizována na území města Česká Lípa vč. jeho částí,
 • c) nepodnikající fyzická osoba s trvalým pobytem mimo území města Česká Lípa vč. jeho částí, podnikající fyzická osoba, právnická osoba, nezisková organizace, spolek či sdružení se sídlem či pobočkou mimo území města Česká Lípa vč. jeho částí a jehož akce je realizována na území města Česká Lípa vč. jeho částí pro občany České Lípy.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace na podporu celoroční činnosti nebo jednorázové akce/projekty v oblasti životního prostředí.
 • Dotace v oblasti životního prostředí je poskytována na aktivity týkající se ochrany životního prostředí ve městě Česká Lípa a okolí.
 • Cílem je zapojení mládeže a veřejnosti do péče o životní prostředí v České Lípě a jejím okolí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti životního prostředí činí v rozpočtu poskytovatele 240 000 Kč.
 • Maximální výše jednotlivé dotace je stanovena do 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace zřizovaná městem Česká Lípa ani jinými subjekty.
 • Žadatel může podat 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru