Přeskočit na obsah

Město Česká Třebová – Program na podporu kultury a vzdělávání

Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora a rozvoj kulturních, popř. vzdělávacích aktivit na území města Česká Třebová.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
 • Žádost o dotaci na kulturní akci se podává od 01. 01. 2024 do 15. 11. 2024. U akcí pořádaných v období od 01. 11. 2024 do 31. 12. 2024 je nutné doručit žádost o dotaci nejpozději do 15. 11. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, v případě jednorázových projektů a akcí fyzická nebo právnická osoba, pokud primárně uskutečňuje aktivity v oblasti kultury popř. v oblasti vzdělávání na území města Česká Třebová.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace může být poskytována ve třech kategoriích: 
  • a) činnost příjemce v oblasti kultury, popř. vzdělávání,
  • b) jednorázové projekty a akce v oblasti kultury, popř. vzdělávání,
  • c) odměny pro vedoucí zájmových kroužků pracujících s mládeží v oblasti kultury.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků určených na tento program bude stanoven při schvalování rozpočtu města Česká Třebová na rok 2024, přičemž předpokládaný objem je ve výši 350 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace je určena k úhradě skutečně vynaložených uznatelných nákladů na kulturní činnost, kulturní akci nebo odměny pro vedoucí zájmových kroužků a je pouze jedním z možných příjmových zdrojů na jejich zajištění. Výše poskytnuté finanční podpory na kulturní akci nepřekročí 80 % uznatelných nákladů.
 • U žádostí o dotaci na kulturní akci přesahující částku 20 000 Kč je podmínkou přidělení dotace také podání žádosti o dotaci u dalších institucí vypisujících granty v oblasti kultury (Pardubický kraj, MK ČR, MŠMT ČR, apod.).

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemohou být politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované poskytovatelem.
 • Žadatel nemůže žádat o podporu na stejný projekt z jiného vyhlášeného dotačního programu města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru