Přeskočit na obsah

Město Česká Třebová – Program na podporu sportovních akcí

Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora konání sportovních akcí jednorázového charakteru.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci na uspořádání sportovní akce se podává od 01. 01. 2024 do 30. 09. 2024 po uskutečnění sportovní akce, nejpozději do 60 dnů po jejím ukončení. Přílohy dle čl. VI. odst. 5. doloží žadatel do 60 dnů po ukončení akce.
  • U akcí pořádaných v období od 01. 10. 2024 – 31. 12. 2024 je nutné doručit žádost o dotaci nejpozději do 15. 11. 2024. Přílohy dle čl. VI. odst. 5. doloží žadatel nejpozději do 15. 01. 2025.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba se sídlem v České Třebové.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora na konání sportovních akcí jednorázového charakteru.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků určených na tento program bude stanoven při schvalování rozpočtu města Česká Třebová na rok 2024, přičemž celkový předpokládaný objem je ve výši 110 000 Kč.
  • Výše poskytnuté dotace nepřekročí 70 % uznatelných nákladů.
  • U žádostí o dotaci na sportovní akci přesahující částku 13 000 Kč je podmínkou přidělení dotace také podání žádosti o dotaci u dalších institucí vypisujících granty v oblasti sportu (Pardubický kraj, MŠMT ČR, apod.), přičemž maximální výše dotace činí 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nemůže žádat o podporu na stejný projekt z jiného vyhlášeného dotačního programu města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru