Přeskočit na obsah

Město České Budějovice — Dotační programu města České Budějovice na podporu památkové péče 

Dotace na zvýšení atraktivity města, pomoci vlastníkům kulturních památek na území města při obnově památkově chráněných objektů a zajistit tak zachování jejich podstaty pro budoucí generace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 7. 2024 do 2. 8. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí v katastrálním území města České Budějovice a zároveň mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, vlastníci ostatních nemovitostí na území městské památkové rezervace České Budějovice (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty) a vlastníci objektů na území Českých Budějovic mající zřejmé znaky kulturní památky.
 • Způsobilými žadateli jsou nepodnikatelské, podnikatelské subjekty a subjekty s právem hospodařit s majetkem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1 Dotačního programu je zajištění spolufinancování vlastníkům nemovitých kulturních památek, nacházejících se mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, ale současně na katastrálním území města České Budějovice, a spolufinancování vlastníkům objektů, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové rezervace, při obnovách fasád především v uličních frontách a obnovách historicky hodnotných krovů, střešní krytiny a prací s tímto souvisejícími s ohledem na zlepšení kulturně historického prostředí.
 • V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity rozvoje dané oblasti zaměřené na:
  • dodavatelsky provedené obnovy fasád a všech fasádních prvků (omítky, okna,
  • dveře, štuky, kamenické práce, římsy, arkýře, mříže, kování apod.) s přihlédnutím k tradičním materiálům, především průčelí objektů. 
  • dodavatelsky provedené obnovy krovu, střešní krytiny, střešních prvků a prací s tímto související (komín, oplechování, opravy říms, laťování, okapní žlaby, hromosvody, vikýře, chrliče) s přihlédnutím k tradičním materiálům. 

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2024 je 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nevztahuje se na střešní okna, izolační materiály, vyklízení půd apod.
 • Nevztahuje se na plastová okna, euro okna a fasádní prvky z plastu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru