Přeskočit na obsah

Město České Budějovice — Dotační programu města České Budějovice na podporu památkové péče 

Dotace na zvýšení atraktivity města, pomoci vlastníkům kulturních památek na území města při obnově památkově chráněných objektů a zajistit tak zachování jejich podstaty pro budoucí generace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nemovitých kulturních památek, které se nacházejí v katastrálním území města České Budějovice a zároveň mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, vlastníci ostatních nemovitostí na území městské památkové rezervace České Budějovice (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).
 • Oprávněnými žadateli jsou osoby fyzické, právnické (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).
 • Fyzické osoby a nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10 %), podnikatelské subjekty (min. spoluúčast 40 %), osoby vymezené v § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přispět ke zvýšení atraktivity města, pomoci vlastníkům kulturních památek na území města při obnově památkově chráněných objektů a zajistit tak zachování jejich podstaty pro budoucí generace. U ostatních objektů, které nejsou kulturními památkami, ale jsou neopomenutelnou součástí městské památkové rezervace a dotvářejí celkový kolorit centra města, a objektů majících zřetelné znaky kulturní památky pomoci jejich vlastníkům při realizaci obnovy. Program směřuje nejen k zachování a obnově, ale také k vhodnému užívání a prezentaci nemovitých kulturních památek, jakožto významné složky našeho hmotného kulturního dědictví.
 • Důvodem je:
  • existence Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek České republiky,
  • existence městské památkové rezervace České Budějovice,
  • existence ochranného pásma nemovitým kulturním památkám hradebního systému ve městě České Budějovice.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2023 je 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: Zachování a obnova fasád a střešních krytin 250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí žádosti: květen 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru