Přeskočit na obsah

Město České Budějovice — IROP — 25. výzva Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ

Dotace na vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 4. 2019 v 8:00 h. do 31. 12. 2019 v 14:00 h.

Příjemci podpory:

 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: 
  • Stavby a stavební práce spojení s výstavnou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) — Nákup pozemků a staveb.
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
 • Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na: 
  • Klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • Budování bezbariérovosti škol.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 5 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 9. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru