Přeskočit na obsah

Město České Budějovice — OP Doprava — Výzvy č. 27 — Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

Dotace na zavedení nebo modernizaci systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 4. 2020, 10:00 hod. do 31. 12. 2021, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy.
 • Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy.
 • Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech, včetně dopravních informačních a zákaznických center provozovaných elektronicky.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory:
  • Fond soudržnosti: 85 %.
  • Národní spolufinancování (vlastní zdroje příjemce): 0 % — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 08. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru