Přeskočit na obsah

Město České Budějovice — Program na podporu sportu

Dotace města České Budějovice na podporu stávajících i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města České Budějovice, především pak podpora sportovní činnosti dětí a mládeže za účelem poskytnutí finančních prostředků na celoroční činnost, dále celoroční činnost handicapovaných, krátkodobé jednorázové akce a také investice do sportovního zařízení.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí:
  • 1. výzva od 15. prosince 2023 do 14. ledna 2024.
  • 2. výzva od 1. dubna 2024 do 15. dubna 2024.
  • Příjem žádostí u Opatření 4 a 6: od 1. února 2024 do 28. února 2024.
  • Příjem žádostí u Opatření 1,2,5 a 7: od 1. března 2024 do 31. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Všichni žadatelé o dotaci musí splňovat tyto předpoklady: 
  • mají přidělené IČ (kromě fyzického nepodnikatelského subjektu),
  • vedou účetní či daňovou evidenci, případně jinou evidenci o nakládání s poskytnutou dotací.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů.
 • Opatření 2: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů.
 • Opatření 3: Příspěvek na sportovní akce (sportovní soutěže, poháry, sportovní akce typu „Sport pro všechny, sportovní akce pro handicapované sportovce, podpora sportovních akcí pro seniory).
 • Opatření 4: Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem.
 • Opatření 5: Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů.
 • Opatření 6: Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.
 • Opatření 7: Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace dotačního programu pro sport na rok 2024 činí 18,3 tis. Kč.
 • Minimální spoluúčast financování žadatele o dotaci je:
  a) 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů.
  b) 40 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů.

Specifika a omezení:

 • Doba udržitelnosti investičního projektu je stanovena na 5 let ode dne předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu spolu s vyúčtováním.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru