Přeskočit na obsah

Město České Budějovice Program na podporu sportu

Dotace města České Budějovice na podporu stávajících i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města České Budějovice, především pak podpora sportovní činnosti dětí a mládeže za účelem poskytnutí finančních prostředků na celoroční činnost, dále celoroční činnost handicapovaných, krátkodobé jednorázové akce a také investice do sportovního zařízení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány dle opatření:
  • Opatření č. 1, 2, 5: od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.
  • Opatření č. 3, 4, 6: od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1, 2, 5
 • oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjektzapsané sdružení, se sídlem na území města České Budějovice registrující děti a mládež od 6 do 23 let, jejichž cílem je vytváření technicko — materiálních a tréninkových podmínek, organizování sportovních aktivit nebo zapojení se do sportovních a tělovýchovných soutěží.
 • Dotace nebude poskytována svazům.
 • V případě, že se jedná o olympijský sport, musí žadatel podat žádost pouze do Opatření č. 1.
 • V případě, že se jedná o taneční a estetický sport, musí žadatel podat žádost pouze do Opatření č. 5.
 • Opatření č. 3
 • oprávněným žadatelem je osoba (fyzická, právnická podnikatelská i nepodnikatelská),
 • která bude danou aktivitu organizovat a realizovat.
 • U organizací, které nemají sídlo na území města České Budějovice, je podmínkou, že akce se MUSÍ konat na území města České Budějovice.
 • Pokud akci pořádá osoba/subjekt se sídlem v Českých Budějovicích, může být akce realizována mimo České Budějovice za podmínky, že na území města není vhodné sportoviště pro daný sport; akce se však musí konat v rámci Jihočeského kraje.
 • Dotace nebude poskytována svazům.
 • Opatření č. 4
 • oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt i podnikatelský subjekt se sídlem  na území města České Budějovice registrující děti, mládež a dospělé s handicapem, jejichž cílem je vytváření technicko — materiálních a tréninkových podmínek, organizování sportovních aktivit nebo zapojení se do sportovních a tělovýchovných soutěží.
 • Dotace nebude poskytována svazům.
 • Opatření č. 6
 • oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt - zapsané sdružení/spolek, se sídlem na území města Českých Budějovic provozující sportovní činnost na území města České Budějovice.
 • U technické obnovy/zhodnocení investičního majetku sportovních klubů musí být navíc subjekt vlastníkem sportovního zařízení nebo ho mít dlouhodobě v pronájmu na území města České Budějovice (tj. min. 5 let po době realizace projektu – doba realizace je uvedena ve čl. 2 Harmonogram dotačního programu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Obecným cílem dotačního programu

 • je podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města České Budějovice.
 • Specifickým cílem opatření č. 1
 • je podpora sportovních výkonnostních aktivit dětí a mládeže od 6 do 23 let včetně rozvoje na území města spadající do kategorie olympijských sportů = systém péče o talentovanou mládež.
 • Specifickým cílem opatření č. 2
 • je podpora veškerých ostatních sportovních aktivit dětí a mládeže od 6 do 23 let na území města.
 • Specifickým cílem opatření č. 3
 • je podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města (rekreační, pro handicapované, pro seniory, Sport pro všechny).
 • Specifickým cílem opatření č. 4
 • je podpora veškerých sportovních aktivit handicapovaných bez věkového omezení na území města.
 • Specifickým cílem opatření č. 5
 • je podpora tanečních a estetických sportovních aktivit dětí a mládeže od 6 do 23 let na území města.
 • Specifickým cílem opatření č. 6
 • je snaha umožnit klubům nové pořízení nebo zhodnocení vlastního investičního majetku.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace: 
  • Opatření 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů –10 tis — 850 tis. Kč.
  • Opatření 2: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů – 5 tis. — 250 tis. Kč.
  • Opatření 3: Příspěvek na sportovní akce –  5 tis. 100 tis. Kč.
  • Opatření 4: Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem –10 tis.  — 200 tis. Kč.
  • Opatření 5: Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů – 5 tis.  — 250 tis. Kč.
  • Opatření 6: Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů — 50 tis. Kč — 250 tis. Kč.
 • Minimální spoluúčast financování žadatele o dotaci je:

  • a) 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů.
  • b) 40 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů.

Specifika a omezení:

 • Doba udržitelnosti investičního projektu je stanovena na 5 let ode dne předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu spolu s vyúčtováním. V průběhu doby udržitelnosti projektu nesmí přecházet vlastnická práva k investici na nového vlastníka. Úspěšný žadatel je povinen každoročně k 30.9. po dobu 5 let od obdržení dotace zaslat fotodokumentaci, která bude zachycovat aktuální a skutečný stav pořízeného majetku

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru