Přeskočit na obsah

Město České Budějovice — Program na podporu sportu

Dotace města České Budějovice na podporu stávajících i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města České Budějovice, především pak podpora sportovní činnosti dětí a mládeže za účelem poskytnutí finančních prostředků na celoroční činnost, dále celoroční činnost handicapovaných, krátkodobé jednorázové akce a také investice do sportovního zařízení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány dle opatření:
  • Opatření č. 3, 4, 6: od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 3
  • Oprávněným žadatelem je osoba (fyzická, právnická podnikatelská i nepodnikatelská), která bude danou aktivitu organizovat a realizovat na území města České Budějovice. Pokud akci bude pořádat subjekt, který nemá sídlo na území města České Budějovice, musí se akce konat na území města České Budějovice. Akce může být realizována mimo území města České Budějovice za podmínky, že na území města není vhodné sportoviště pro daný sport; akce se však musí konat v rámci Jihočeského kraje.
 • Opatření č. 4
  • Oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt i podnikatelský subjekt se sídlem  na území města České Budějovice registrující děti, mládež a dospělé s handicapem, jejichž cílem je vytváření technicko — materiálních a tréninkových podmínek, organizování sportovních aktivit nebo zapojení se do sportovních a tělovýchovných soutěží.
  • Dotace nebude poskytována svazům.
 • Opatření č. 6
  • Oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt - zapsané sdružení/spolek, se sídlem na území města Českých Budějovic provozující sportovní činnost na území města České Budějovice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifickým cílem opatření č. 3
  • Cílem opatření je finanční podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města (rekreační, handicapované, Sport pro všechny).
 • Specifickým cílem opatření č. 4
  • Cílem opatření je podpora veškerých sportovních aktivit handicapovaných bez věkového omezení na území města České Budějovice.
 • Specifickým cílem opatření č. 6
  • Cílem opatření je snaha umožnit klubům nové pořízení nebo zhodnocení vlastního investičního majetku.

Forma a výše podpory:

 • Opatření 3: minimálně 5 000 Kč, maximálně 80 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí: 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů,
  40 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů.
 • Opatření 4: minimálně 10 000 Kč, maximálně 200 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí: 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů, 40 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů.
 • Opatření 6: minimálně 50 000 Kč, maximálně 250 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí: 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů.

Specifika a omezení:

 • Opatření 6: Oprávněným žadatelem není subjekt, který v předchozím kalendářním roce dotaci v tomto opatření obdržel.
  U technické obnovy/zhodnocení investičního majetku sportovních klubů musí být navíc subjekt vlastníkem sportovního zařízení nebo ho mít dlouhodobě v pronájmu na území města České Budějovice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru