Přeskočit na obsah

Město Český Brod  — Program na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně

Dotace je účelově určena na výdaje související s obnovou fasád nemovitostí včetně výplní otvorů v městské památkové zóně, a to pouze na fasády nacházející se na uličním průčelí nemovitosti nebo na jinak z veřejných míst pohledově exponovaných plochách.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 4. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nemovitost v památkové zóně města Český Brod.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je účelově určena na výdaje související s obnovou fasád nemovitostí včetně výplní otvorů v městské památkové zóně, a to pouze na fasády nacházející se na uličním průčelí nemovitosti nebo na jinak z veřejných míst pohledově exponovaných plochách.

Forma a výše podpory:

  • O maximální výši finanční dotace jednotlivým žadatelům rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise, rada a případně zastupitelstvo města Český Brod (v případě dotace vyšší než 50 000 Kč).
  • Maximální výše dotace činí 50 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v příslušném kalendářním roce podat vždy pouze jednu žádost o poskytnutí příspěvku na jednu akci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru