Přeskočit na obsah

Město Český Těšín — Program pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín

Dotace na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2022.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 03. 01. 2022 do 18. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nemovitostí a společenství vlastníků jednotek podle § 1194 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jež se nacházejí na území MPZ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora města zaměřená na zachování a obnovu vybraných historických prvků staveb, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se na území Městské památkové zóny Český Těšín.
 • Za vybrané historické prvky, na jejichž zachování a obnovu jsou poskytovány dotace, se považují následující prvky, které vznikly do roku 1945: 
  • a) původní špaletová okna,
  • b) druhotná okna; druhotným oknem se rozumí okna v průběhu let vyměněná za okna dřevěná, která byla na objekty instalována ve druhé polovině 20. století. Podmínkou však je, aby se tato okna nacházela v objektech, které byly vybudovány do roku 1945 a aby členění druhotných oken bylo stejné s členěním oken původních,
  • c) původní vchodové dveře do budov a také balkónové dveře,
  • d) původní dřevěné výkladce,
  • e) původní kovová zábradlí v exteriéru budov (zejm. zábradlí balkónu),
  • f) původní zimní zahrady o dřevěné konstrukci,
  • g) původní oplocení rodinných resp. bytových domů,
  • h) původní zahradní altány o dřevěné konstrukci,
  • i) původní sokly budov, z kamene a umělého kamene.
 • Obnovou se rozumí záchovná údržba, oprava, restaurování. Zcela dožilé části daného prvku lze nahradit částmi novými. Rozsah nahrazovaných prvků bude specifikován v žádosti o poskytnutí dotace a položkovém rozpočtu

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na podporu uvedeného dotačního programu činí 300 000 Kč. Tato částka může být upravena dle schváleného rozpočtu města Český Těšín na rok 2022.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaného projektu ve výši 50%.
 • Maximální výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě je 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotační titul není určený na obnovu novodobých dřevěných prvků z europrofilů a na tvorbu zcela nových prvků.
 • O dotaci nemohou žádat: 
  • a) Politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávními celky,
  • c) Organizační složky státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní podniky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru