Přeskočit na obsah

Město Český Těšín — Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín – “Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2022″

Cílem dotačního programu je finanční podpora aktivit neziskových subjektů v oblastech kultury, vzdělávání, umění, sociální a zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jiných.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 01. 2022 do 07. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Dotační program je primárně určen pro neziskové právnické osoby (spolky, obecně prospěšné společnosti a jiné právní subjekty nezřízené za účelem podnikání) zajišťující činnost dle článku IV. tohoto programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblast kulturních a uměleckých aktivit.
 • Oblast sociálních a zdravotních aktivit.
 • Oblast prevence kriminality.
 • Oblast sportovních aktivit.
 • Oblast podpory jiných nezařazených aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu uvedeného dotačního programu činí 1 380 000 Kč, a to v jednotlivých oblastech: 
  • 1) oblast kulturních a uměleckých aktivit 500 000 Kč,
  • 2) oblast sociálních a zdravotních aktivit 80 000 Kč,
  • 3) oblast prevence kriminality 300 000 Kč,
  • 4) oblast sportovních aktivit 300 000 Kč,
  • 5) oblast jiných nezařazených aktivit 200 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • O podaných žádostech bude rozhodnuto v orgánech města Český Těšín nejpozději do 30. dubna 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru