Přeskočit na obsah

Město Cheb — Dotace na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální, zdravotní, prevence drog a patologických jevů

Dotace na podporu aktivit občanů a institucí, organizací, a spolků, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Cílem je zkvalitnění života občanů města v oblasti sociální a zdravotní, prevence drog a patologických jevů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 01. 09. 2022 od 7:00 hodin do 30. 09. 2022 do 24:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, apod.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program byl zřízen za účelem finanční podpory žadatelů, kteří: 
  •  poskytují sociální služby, které jsou zaregistrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
   službách, ve znění pozdějších předpisů a jsou současně zařazeny do sítě sociálních služeb
   v Karlovarském kraji pro rok 2023 nebo se jedná o sociální služby dlouhodobě poskytované ve
   městě Cheb s nadregionální a celostátní působností – sociální služby zařazené do registru
   poskytovatelů sociálních služeb,
  • vykonávají činnost zaměřenou na zdraví životní styl, prevenci užívání drog a prevenci
   patologických jevů.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program se alokuje částka ve výši 2 300 000 Kč z rozpočtu města Chebu pro rok 2023.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit 400 000 Kč včetně DPH.
 • Výše dotace činí maximálně 50 % celkových nákladů (výdajů) souvisejících s činností.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci dotačního programu.
 • Žadatelem nemůže být fyzická osoba, příspěvková organizace, obchodní společnost, vyšší územně
  samosprávný celek a jím zřizované právnické osoby ani územně samosprávný celek a jím zřizované
  právnické osoby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru