Přeskočit na obsah

Město Cheb — Dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti školství

Dotace na podporu aktivit občanů a institucí, organizací, a spolků, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Cílem je zkvalitnění života občanů města v oblasti školství

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 09. 2022 od 7:00 hodin do 30. 09. 2022 do 24:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, církevní právnické osoby, apod.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přednostně budou uspokojovány žádosti podporující:
  • pravidelnou celoroční činnost s dětmi, mládeží a studenty,
  • rozvoj dětí, žáků a studentů,
  • prevenci sociálně-patologických jevů z hlediska vzdělávacích aktivit,
  • tréninkové jednotky v hodinách školní tělesné výchovy, včetně hodin v předškolních zařízeních, cvičební lekce v rámci projektů organizovaných svazy a spolky a Asociací školních sportovních klubů.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka ve výši 400 000 Kč z rozpočtu města Chebu pro rok 2023.
 • Maximální částka dotační podpory v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) je rovna celkovému objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro danou oblast.
 • Výše dotace činí maximálně 50 % celkových nákladů (výdajů) souvisejících s činností.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci dotačního programu.
 • Žadatelem nemůže být územně samosprávný celek a jím zřizované právnické osoby, ale může být vyšší územně samosprávný celek a jím zřizované právnické osoby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru