Přeskočit na obsah

Město Cheb — Dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální, zdravotní, prevence drog a patologických jevů

Dotace na podporu aktivit občanů a institucí, organizací, a spolků, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Cílem je zkvalitnění života občanů města v oblasti sociální a zdravotní, prevence drog a patologických jevů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 09. 2022 od 7:00 hodin do 30. 09. 2022 do 24:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, apod.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program byl zřízen za účelem finanční podpory žadatelů pořádajících:
  • akce s dlouholetou tradicí,
  • akce zaměřené na zkvalitnění a obohacení života osob se zdravotním postižením.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program se alokuje částka ve výši 200 000 Kč z rozpočtu města Chebu pro rok 2023.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit 100 000 Kč včetně DPH.
 • Výše dotace činí maximálně 50 % celkových nákladů (výdajů) souvisejících s uspořádáním akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci dotačního programu.
 • Žadatelem nemůže být fyzická osoba, příspěvková organizace, obchodní společnost, vyšší územně samosprávný celek a jím zřizované právnické osoby ani územně samosprávný celek a jím zřizované právnické osoby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru