Přeskočit na obsah

Město Cheb — Dotace na podporu pravidelných sportovních akcí regionálního významu a akcí s aktivním zapojením veřejnosti konaných v Chebu

Dotace na podporu aktivit občanů a institucí, organizací, a spolků, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Cílem je zkvalitnění života občanů města v oblasti sportu a tělovýchovy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2022 od 7:00 hodin do 30. 11. 2022 do 24:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající, spolky, obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti, církevní právnické osoby, a pod..

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program byl zřízen za účelem finanční podpory žadatelů pořádajících:
  • tradiční a osvědčené sportovní akce,
  • pravidelné sportovní akce regionálního významu,
  • akce s aktivním zapojením veřejnosti konané v Chebu,
  • tělovýchovné a nesoutěžní akce pro veřejnost města Chebu.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka ve výši 2 500 000 Kč z rozpočtu města Chebu pro rok 2023.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit 500 000 Kč včetně DPH.
 • Výše dotace činí maximálně 50 % celkových nákladů (výdajů) souvisejících s uspořádáním akce.
 • V případě účasti subjektů z partnerských měst Chebu na jednorázové akci dotace činí maximálně 70 % celkových nákladů (výdajů) souvisejících s uspořádáním akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemohou být fyzické osoby, vyšší územně samosprávný celek a jím zřizované právnické osoby ani územně samosprávný celek a jím zřizované právnické osoby.
 • Žadatel může podat maximálně tři žádosti v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru