Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Cheb – Dotační program na celoroční činnost a jednorázové akce

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Město Cheb má zájem finančně podpořit aktivity občanů a institucí, organizací, a spolků neziskového charakteru, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Cílem je zkvalitnění života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a v oblasti sociální a zdravotní.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 9. 2020

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • OBLAST „ŠKOLSTVÍ“
  • a) celoroční činnost,
  • b) jednorázové akce.
 • OBLAST „SPORTU A TĚLOVÝCHOVY“
  • a) celoroční činnost,
  • b) jednorázové akce.
 • OBLAST „KULTURY“
  • a) celoroční činnost,
  • b) jednorázové akce.
 • OBLAST „SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ, PREVENCE DROG A PATOLOGICKÝCH JEVŮ“
  • a) celoroční činnost,
  • b) jednorázové akce.
 • OBLAST „OSTATNÍ“ - celoroční činnost a jednorázové akce nezařaditelné do daných oblastí.

Forma a výše podpory:

 • OBLAST „ŠKOLSTVÍ“ - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro oblast „školství“ činí 500 tis. Kč. 
 • OBLAST „SPORTU A TĚLOVÝCHOVY“ - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro oblast „sportu a tělovýchovy“ činí 10 100 tis. Kč.
 • OBLAST „KULTURY“ - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro oblast „kultury“ činí 1 600 tis. Kč.
 • OBLAST „SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ, PREVENCE DROG A PATOLOGICKÝCH JEVŮ“ - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro oblast „sociální a zdravotní, prevence drog a patologických jevů “ činí 2 300 tis. Kč.
 • OBLAST „OSTATNÍ“ - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro oblast „ostatní“ činí 50 tis. Kč.
 • Maximální částka dotační podpory na jednu žádost je rovna celkovému objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro danou oblast.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o finanční podporu nesmí být dlužníkem města, musí mít v pořádku vyúčtování za minulý rok, pokud mu byla finanční podpora v minulém roce přiznána.
 • Žádosti o dotaci na celoroční činnost a na jednorázové akce, které mají být podporovány městem Cheb, musí bezprostředně souviset s městem Cheb, nebo se musí odehrávat na území města Chebu, nebo musí být pořádána občany města Chebu nebo pro občany města Chebu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>