Přeskočit na obsah

Město Chodov — Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže

Dotace na podporu celoroční organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let, ve spolcích a dalších subjektech působících na území města Chodov.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 12. 2023 do 15. 12. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

  • Spolky a další právnické osoby, které celoročně vyvíjejí pravidelnou činnost s dětmi a mládeží a splňují podmínky stanovené Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Chodov.

Typy podporovaných aktivit:

  • V rámci tohoto programu budou podpořeny celoroční organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let, ve spolcích a dalších subjektech působících na území města Chodov.
  • Podpora kvalitního naplňování volného času dětí a mládeže, zejména jejich aktivního zájmového a sportovního vyžití.

Forma a výše podpory:

  • Pro tento dotační program jsou navrhovány peněžní prostředky ve výši 1 400 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 450 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O poskytnutí dotace a její konkrétní výši rozhodne, v souladu se zákonem o obcích, na základě doporučení výboru pro volný čas, Rada města Chodov nebo na návrh rady města Zastupitelstvo města Chodov, nejpozději do 29. 2. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru