Přeskočit na obsah

Město Chodov — Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí

Dotace na podporu akcí rozvíjejících amatérskou kulturu a sport, pořádaných na území města Chodov a přístupných široké veřejnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 12. 2023 do 15. 12. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

  • Fyzické i právnické osoby, které splňují podmínky stanovené Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Chodov.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora kulturních a sportovních akcí.
  • V rámci tohoto programu budou podpořeny projekty akcí rozvíjejících amatérskou kulturu a sport, pořádaných na území města Chodov a přístupných široké veřejnosti.

Forma a výše podpory:

  • Pro tento dotační program jsou navrhovány peněžní prostředky ve výši 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 60 000 Kč.
  • Žadatel je povinen se na financování projektu podílet vlastní spoluúčastí ve výši minimálně 20 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • O poskytnutí dotace a její konkrétní výši rozhodne, v souladu se zákonem o obcích, na základě doporučení výboru pro volný čas, Rada města Chodov nebo na návrh rady města Zastupitelstvo města Chodov, nejpozději do 29. 2. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru