Přeskočit na obsah

Město Chomutov — Dotační program energie 2022

Dotace je určena na krytí zvýšených nákladů cen energií v roce 2022 pro sportovní a volnočasové kluby a organizace, které působí na území SMCH.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 8. 2022, 0:00 hod. do 15. 8. 2022, 23:59:59 hod. 

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, pobočné spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, nebo obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, obchodní korporace podle zákona o obchodních korporacích a fyzická osoba podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na krytí zvýšených nákladů cen energií v roce 2022 pro sportovní a volnočasové kluby a organizace, které působí na území SMCH.
 • Způsobilé, výhradně neinvestiční náklady:
  • náklady na spotřebu energií (elektrické energie, plynu a tepla) hrazené přímo distributorovi energie,
  • nebo přefakturované vlastníkem objektu, je-li žadatel v dlouhodobém pronájmu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je stanoven na 5 000 000 Kč.
 • Minimální požadovaná částka činí 25 000 Kč.
 • Maximální částka činí 1 500 000 Kč.
 • Dotace může činit maximálně 70 % z uznatelných nákladů na energie.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost, která může obsahovat více projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru