Přeskočit na obsah

Město Chomutov — Dotační program Ochrana přírody 2022

Dotace na podporu zmapování a ochrany vzácných druhů žijících na území města, zlepšit stav jejich životního prostředí a učinit opatření k zachování biologické rozmanitosti v městské krajině. Program klade důraz na zkvalitnění přírodních prvků v prostředí, které není chráněno zákonem.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je v termínu: 
  • Pro oblasti 1 — 4 běží lhůta pro podání žádosti od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022.
  • V oblasti 5 – 6 je možné podávat žádosti průběžně od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.
 • Školy a školská zařízení.
 • Fyzické osoby.
 • Pro oblast 5 – Správná péče o stromy-žádost podává vlastník pozemku se stromy. V případě více vlastníků musí být doložen souhlas všech. Nájemce pozemku pouze se souhlasem vlastníka.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Zvyšování hnízdních možností ptáků, podpora hnízdění dutinových pěvců a ohrožených druhů dravců, vytváření vhodných podmínek pro život plazů a obojživelníků na území města Chomutova.
 • 2) Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a jejich životního prostředí na území města Chomutova.
 • 3) Přírodovědný průzkum složek flóry a fauny a podpora existence zvláště chráněných rostlin a živočichů na území města Chomutova.
 • 4) Monitoring a likvidace invazních druhů rostlin na území města Chomutova.
 • 5) Správná péče o stromy soukromých vlastníků.
 • 6) Pomoc začínajícím včelařům v Chomutově.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 100 000 Kč.
 • Maximální výše podpory: 20 000 Kč.
 • Míra podpory je maximálně 90 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v programu podat maximálně dvě žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru