Přeskočit na obsah

Město Chomutov — Dotační program Ochrana životního prostředí

Dotace na podporu zmapování a ochrany vzácných druhů žijících na území města, zlepšit stav jejich životního prostředí, učinit opatření k zachování biologické rozmanitosti v městské krajině, přijmout opatření ke zlepšení klimatu na území města.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je v termínu: 
  • Pro oblasti 1) až 4) běží lhůta pro podání žádosti od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024.
   Pro oblasti 5) až 8) je možné podávat žádosti průběžně od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.
 • Školy a školská zařízení.
 • Fyzické osoby.
 • Pro oblast 5 – Správná péče o stromy-žádost podává vlastník pozemku se stromy. V případě více vlastníků musí být doložen souhlas všech. Nájemce pozemku pouze se souhlasem vlastníka.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Zvyšování hnízdních možností ptáků, podpora hnízdění dutinových pěvců a ohrožených druhů dravců, vytváření vhodných podmínek pro život plazů a obojživelníků na území města Chomutova.
 • 2) Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a jejich životního prostředí na území města Chomutova.
 • 3) Přírodovědný průzkum složek flóry a fauny a podpora existence zvláště chráněných rostlin a živočichů na území města Chomutova.
 • 4) Monitoring a likvidace invazních druhů rostlin na území města Chomutova.
 • 5) Správná péče o stromy soukromých vlastníků.
 • 6) Pomoc včelařům v k. ú. Chomutov I, II.
 • 7) Podpora městské a sídelní flóry a fauny.
 • 8) Péče o bezprizorní domácí zvířata.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 300 000 Kč.
 • Maximální výše podpory: pro účel 1) až 7) 20 000 Kč.
 • Maximální částka: pro účel 8) 50 000 Kč.
 • Míra podpory je maximálně 90 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v programu podat maximálně dvě žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru