Přeskočit na obsah

Město Chomutov — Dotační program Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců

Dotace na podporu pořádání sportovních akcí a zajištění účasti na sportovních akcích v roce 2024.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat po celý rok, nejpozději však měsíc před začátkem daného projektu.
 • V případě, že dojde k vyčerpání alokovaných finančních prostředků, bude dotační program a příjem žádostí ukončen.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, fyzické i podnikající fyzické osoby, vyjma osob, které jsou zahrnuty v dotačním programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově.
 • Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora pořádání sportovních akcí a zajištění účasti na sportovních akcích v roce 2024: 
  • pořádání nebo zajištění účasti na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa,
  • pořádání nebo zajištění účasti na sportovních akcích mezinárodního nebo celorepublikového významu, případně na velkých a významných sportovních akcích neregionálního významu,
  • pořádání sportovních akcí regionálního nebo místního charakteru pro děti, mládež i dospělé.
 • U žádosti na pořádání sportovní akce je podmínkou, aby se akce konala na území města Chomutova.
 • U žádosti na poskytnutí dotace na zajištění účasti na sportovní akci není územní působnost omezena.
 • Podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců na účast na sportovních akcích – mistrovství České republiky, mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympiáda.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 500 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace: 
  • podprogram dotace na projekty: 10 000 Kč,
  • podprogram podpora talentovaných sportovců: 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace poskytnutá žadateli v každém podprogramu je stanovena na 50 000 Kč.
 • Míra podpory je maximálně 70 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v programu podat maximálně dvě žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru