Přeskočit na obsah

Město Chomutov — Dotační program Podpora vrcholového sportu

Dotace na podporu dlouhodobé a soustavné činnosti vrcholových sportovních organizací, které se zabývají rozvíjením sportovních dovedností a zdatností dětí a mládeže na území města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • Program A: Od 15. 10. 2023, 0:00 hod., do 31. 10. 2023, 23:59:59 hod.
  • Program B: Od 1. 1. 2024, 0:00 hod., do 31. 10. 2024, 23:59:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Program A: Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby zajišťující vrcholovou sportovní činnost na území města. Okruh žadatelů určuje schválené Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutově.
 • Program B: Oprávněným žadatelem může být pouze subjekt, který není účastníkem memoranda, a zajišťuje vrcholovou sportovní činnost v nejvyšší úrovni soutěže s vysokou mírou mediální prezentace města.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program A: Vrcholový sport – účastníci Memoranda: 
  • preferovaný sport,
  • kolektivní sporty,
  • individuální sporty.
 • Program B: Ostatní dospělé vrcholové soutěže (mimo Memorandum):
  • nejvyšší soutěž dospělých s vysokou mírou mediální prezentace města.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 16 500 000 Kč.
 • Maximálně 70% uznatelných nákladů.
 • Minimální výše požadované dotace: 250 000 Kč,
 • Maximální výše požadované dotace: 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je v programu A oprávněn podat maximálně jednu žádost.
 • Žadatel je v programu B oprávněn podat maximálně dvě žádosti.
 • Uznatelný náklad je náklad, který vznikl v období realizace projektu, tj. 01. 01. 2024 – 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru