Přeskočit na obsah

Město Chomutov — Dotační program Sport a volný čas

Dotace na podporu subjektů organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času. 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je v termínu od 01. 01. 2024, 0:00 hod., do 31. 01. 2024, 23:59:59 hod. 

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (zejména spolky a pobočné spolky) organizující celoroční tělovýchovnou, sportovní či volnočasovou aktivitu dětí a mládeže.
 • Obchodní korporace mohou být žadateli výhradně za předpokladu, že mají alespoň jedno družstvo dětí či mládeže zařazené do svazových soutěží v některém z olympijských sportů a dále za podmínky, že v jejich účetnictví je sportovní činnost dětí a mládeže vedena odděleně jako samostatné středisko, případná dotace bude poskytnuta ve prospěch této složky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času.
 • Žadatel musí provozovat pravidelnou odborně organizovanou činnost dětí a mládeže od 5 do 23 let (tréninky, kroužky, kluby, apod.) na území města Chomutova s výjimkou činností, které mohou být organizovány výhradně ve specializovaných sportovních areálech, které nejsou na území Chomutova k dispozici.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 24 000 000 Kč.
 • Míra podpory je maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je v programu oprávněn podat maximálně jednu žádost.
 • Žadatel musí sídlit na území Chomutova.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

2 komentáře na “Město Chomutov — Dotační program Sport a volný čas”

 1. Hana Minaříková

  Dobrý den,
  pokud projekt dosahuje výše pěti tisíc korun, je dotována celá tato částka nebo jen 75%?
  Děkuji,
  Minaříková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru