Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Chomutov – Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

shutterstock_155816618.jpg
Share Button

Dotační program je určen na podporu jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je v termínu od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.
 • Školy a školská zařízení.
 • Fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora akcí a aktivit environmentální výchovy a osvěty podpoří aktivity, které přinášející netradiční formy řešení, případně nové pohledy na řešení situací v oblasti životního prostředí. Mezi posuzovanými aspekty přijatých žádostí o poskytnutí dotace bude míra zapojení veřejnosti, dětí a mládeže a rodin s dětmi do plánovaných aktivit a zvýšení informovanosti obyvatel města o životním prostředí. Tyto projekty mohou doplňovat a kompletovat aktivity tak, aby jejich synergie byla co nejvyšší.
 • Příklady podporovaných činností a projektů:
  • prezentace, výstavy, přehlídky, festivaly; pořádání workshopů, seminářů, kurzů, sympozií, apod.,
  • projekty zapojující žáky, studenty a širokou veřejnost do aktivit v oblasti ochrany životního prostředí v místním i globálním měřítku; pravidelná činnost vedoucí k naplnění stanoveného účelu podpory dotačního programu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 200 000 Kč.
 • Maximální výše podpory: 50 000 Kč.
 • Míra podpory je maximálně 90 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v programu podat maximálně tři žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>