Přeskočit na obsah

Město Chomutov — Program obnovy městské památkové zóny a architektonicky a urbanisticky hodnotných nemovitostí na území města Chomutova

Dotace na zkvalitnění stavu nemovitostí v městské památkové zóně umístěné v samotném historickém středu města a dalších významných objektů ve městě.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí je v termínu do 31. 10. 2022

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby vlastnící nemovitost na území města Chomutova, která se nachází v městské památkové zóně, nebo v jiné lokalitě města v případě, že jde o urbanisticky/architektonicky významnou nemovitost.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předmět podpory:
    • obnova, oprava, restaurování vnějšího pláště nemovitosti (oprava střechy, výměna, oprava oken, obnova, oprava fasády se zachováním všech autentických prvků a konstrukcí).

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí 200 000 Kč a to následovně: 
    • nejvýše 50 % způsobilých výdajů projektu (ZV) na aktivity uvedené pod bodem a) v odstavci Předmět podpory, maximálně však 200 000 Kč na jednu nemovitost, vlastní podíl žadatele bude u této aktivity minimálně 50 % z celkových ZV na realizaci projektu.

Specifika a omezení:

  • Na jednu nemovitost je však přípustná maximálně 1 žádost ve vyhlášené výzvě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru